Usługi oferowane odbiorcom

Usługi, jakie oferujemy odbiorcom to rzetelna i uczciwa współpraca na poszczególnych etapach umowy. Każde zawarte przez nas porozumienie handlowe jest traktowane jako wiążące i dlatego staramy się rygorystycznie do niego dostosować. Nasi odbiorcy mogą liczyć na zgodne z zaleceniami realizowanie zamówień. Staramy się, aby współpraca była jasna i przejrzysta dla wszystkich uczestników umowy.

 

Jak działamy?

Pozyskiwany złom oddajemy do hut, firm i odlewni, dlatego wiemy, jak ważne jest dotrzymywanie ilości, jakości i terminów dostaw. W związku z tym prowadzimy aktywną działalność związaną ze skupem i odzyskiwaniem surowców na terenie całej Polski. Gwarantujemy, że współpraca z naszą firmą przebiega bez zakłóceń i zachowaniem wszelkim wymaganych standardów.

Wszyscy nasi kontrahenci mogą liczyć na profesjonalną obsługę, merytoryczne doradztwo i rzetelne informacje. Standardem w naszej firmie jest wielowymiarowa współpraca z klientami, dlatego, dopełniamy wszelkich zaleceń, aby przebiegała ona bezproblemowo. Zależy nam na długoterminowej, stabilnej działalności i realizowaniu zamierzonych zleceń. Naszą najważniejszą zaletą jest dogłębna znajomość specyfiki rynku, która pozwala nam rzetelnie wywiązywać się z zawartych umów.